Author Archives for redactie

Douche

WTW uit douchewater levert flinke besparing op

juni 10, 2024 9:06 am Published by Leave your thoughts

Warmteterugwinning uit douchewater resulteert in een substantiële energiebesparing. In de BENG-systematiek geldt de techniek als een aparte parameter en dat helpt installatie-adviseurs opdrachtgevers makkelijker te overtuigen dat een douche-wtw hen veel oplevert.


Top bouwsector wil duurzame groei aanjagen

februari 7, 2023 7:27 pm Published by Leave your thoughts

Het versnellen van de duurzaamheid in de bouw was het thema van het eerste Transitiediner voor de top van de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Oud-premier Jan Peter Balkenende sprak over “verduurzaming als morele opdracht, maatschappelijke noodzaak en zakelijke kans.”


Herziening NEN 7909 voor ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken’

januari 3, 2023 8:29 am Published by Leave your thoughts

Recent is de NEN 7909:2022 ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken - Eis en bepalingsmethode’ gepubliceerd. NEN 7909 beschrijft de classificatiemethode voor de slipweerstand van beloopbare oppervlakken op basis van metingen met een zogeheten tribometer. Met deze norm wordt aangesloten op een van de Europese meetmethoden die het meest geschikt wordt geacht voor metingen op locatie.


‘Dimbare CRI90 versies voor natuurlijk licht’

december 29, 2022 9:00 am Published by Leave your thoughts

De nieuwe LEDVANCE LED Comfort Light lampen zijn energiebesparende LED lichtbronnen met een natuurlijk lichtspectrum en vullen het algemene verlichtingssegment aan. Deze range is inzetbaar voor residentiële en professionele toepassingsgebieden, zoals woonhuizen, thuiswerkplekken, hotels en restaurants.


Projectadministratiesoftware voor bouw-, infra- en constructiebedrijven

december 29, 2022 7:00 am Published by Leave your thoughts

Projecten binnen de bouw kenmerken zich veelal door extreme complexiteit. Veel elementen spelen een rol bij de totstandkoming van een nieuwe woonwijk, weg of gebouw. Zoals de planning van teams, inhuur van materieel, urenlijsten, facturatie naar de opdrachtgever, maar ook het vragen om allesomvattende controle- en sturingsmogelijkheden richting onderaannemers. Dit stond aan de basis van de oprichting van Onproad. CEO en founder Hüseyin Yildiz is zelf werkzaam geweest binnen de bouw en infra als projectleider en heeft een financiële achtergrond. Binnen het nieuwe platform komen beide disciplines samen.