Categories for Waterbehandeling

België gaat drinkwater uit Noordzee halen

januari 24, 2022 2:33 pm Published by

Onlangs gaven de Belgische drinkwaterbedrijven Aquaduin, De Watergroep en FARYS, in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, het startschot voor een uniek proefproject: een pilotinstallatie om zowel zoet, brak als zout water te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Proefproject De Ganzepoot is een belangrijke pijler in de strategie van de 3 waterbedrijven om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen. Daarbij hoort het aanboren van nieuwe bronnen die ook bij langdurige droogte beschikbaar blijven.

Holland Water en Xigna verlengen Kennispartnerschap TVVL

november 19, 2021 2:26 pm Published by

Als waterveiligheidsexperts voor het veilig gebruik van water werken Holland Water en Xigna hard aan het verkleinen van de waterfootprint en het verbeteren van de kwaliteit van drink- en proceswater. Het delen van hun kennis en expertise én het constructief samenwerken buiten het eigen vakgebied zien beide partijen als de manier om sneller resultaten te behalen. De TVVL Co-Kennispartners hebben daarom officieel hun TVVL Kennispartnerschap met 3 jaar verlengd.

Waterschappen willen ‘dweilen met de kraan dicht’

oktober 29, 2021 2:30 pm Published by

Uit de Klimaatnota 2021 blijkt dat het klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, maar extra stappen nodig blijven. Waterschappen onderstrepen die noodzaak, omdat zij de gevolgen van klimaatverandering merken in het dagelijks werk. “Wij dweilen graag met de kraan dicht en nemen onze verantwoordelijkheid met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid,” zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Geberit biedt slimme legionella-oplossingen in alle fasen van het bouwproces

juli 26, 2021 10:53 am Published by

Een goede drinkwaterkwaliteit is essentieel voor ons leven. Ondanks het zuiveren van het water bij de waterleidingbedrijven, voldoet het drinkwater uit de kraan niet altijd aan de geldende (hoge) kwaliteitseisen. Vanaf ontwerper tot en met de uiteindelijke gebruiker dient de drinkwaterkwaliteit gewaarborgd te zijn.

Ruimtebesparende hygiënespoeling als onderdeel van het inbouwreservoir

juni 23, 2021 3:16 pm Published by

Drinkwater is een levensmiddel. Om de hygiëne van het drinkwater te waarborgen moeten de aanvoerleidingen zo worden aangelegd dat er geen verontreinigingen kunnen optreden. In drinkwaterleidingen, die zelden of nooit gebruikt worden, blijft het water langdurig staan. Zulke leidingen bieden ziektekiemen en micro-organismen, als legionellabacteriën, ideale omstandigheden om zich ongemerkt te vermenigvuldigen. Om dat te verhinderen spoelt de Geberit hygiënespoeling de aanvoerleidingen regelmatig door. Geberit biedt nu een hygiënespoeling aan, die in het inbouwreservoir is geïntegreerd.

Gaat regelgeving legionellapreventie in leidingwater op de schop?

mei 20, 2021 3:35 pm Published by

Sinds het Legionelladrama in Bovenkarspel (1999) en de kort daarna in werking getreden regelgeving voor Legionellapreventie in leidingwater is in Nederland, maar ook wereldwijd, veel onderzoek gedaan. Er is nu veel meer kennis over de omstandigheden waaronder Legionella groeit of niet groeit, welke legionellasoorten gevaarlijk zijn voor de mens en hoe Legionella het beste bestreden en voorkómen kan worden. Het huidige Legionellapreventie beleid is gebaseerd op wetenschappelijke aannames uit het begin van deze eeuw. Sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek doorgegaan en wijkt het legionellabeleid – op onderdelen – af van de wetenschappelijke inzichten. Gaat de regelgeving voor legionellapreventie in leidingwater nu op de schop?

Doorspoeladvies voor verlaten panden tegen legionella

april 2, 2020 4:14 pm Published by

Nu gebouwen minder worden gebruikt, is onderhoud aan de drinkwaterinstallatie extra belangrijk. Want kraanwater dat langere tijd stilstaat, is bij stijgende omgevingstemperaturen gevoelig voor legionella. Dat schrijft drinkwater bedrijf Dunea op zijn website