Categories for Energie transport en distributie

Groene waterstofproductie op de Nederlandse Noordzee

februari 25, 2022 4:39 pm Published by

RWE en Neptune Energy maken vandaag bekend dat zij gezamenlijk in een consortium stappen met de intentie om het offshore groene waterstof project “H2opZee” vóór 2030 te gaan ontwikkelen. Daartoe hebben beide partijen een Joint Development Agreement ondertekend.

‘Datacenters kunnen energienet ondersteunen’

november 22, 2021 4:01 pm Published by

Nederlandse datacenters zullen dubbel zoveel energie nodig hebben, maar kunnen toch cruciale rol spelen in vergroten van aanbod duurzame energie. Hyperscale- en colocatiedatacenters zijn in potentie een belangrijke bron van flexibiliteit binnen het Nederlandse energienet, die kan helpen bij de integratie van meer hernieuwbare energie

Europees onderzoek naar mogelijkheden waterstoftransport via aardgasnet stimuleert energietransitie

oktober 29, 2021 2:04 pm Published by

VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, heeft succesvol met haar primaire hoge-druk standaard een eerste kalibratieproef met aardgas bijgemengd met waterstof afgerond. Het instituut werkt op Europees niveau samen aan onderzoek1 naar betrouwbare metingen van hernieuwbare gassen en gasmengsels. In dit kader liet VSL de kalibratiefaciliteit voor het hoge-druk gastransportnet, wat normaal voor aardgas wordt gebruikt, opereren met een mengsel van aardgas en waterstof. Het mengsel bevatte tot 15% waterstof.

20 jaar energiecertificering;: van bewijs voor lagere energiebelasting naar energiepaspoort

juli 26, 2021 10:26 pm Published by

Het is precies 20 jaar geleden dat CertiQ (toen nog Groencertificatenbeheer) zijn eerste groencertificaat uitgaf. Het groencertificatensysteem is inmiddels vervangen door het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO); de onbetwiste schakel om de duurzame herkomst van de betreffende energiedrager te garanderen. Door dit systeem kunnen consumenten en bedrijven een bewuste en betrouwbare keuze maken voor hun duurzame stroom, gas of warmte. In de komende jaren zetten CertiQ en Vertogas, de Nederlandse partijen die de GvO's uitgeven, zich in voor verdere standaardisatie en harmonisering van Europese certificering met als uiteindelijk doel volledige Europese transparantie over de herkomst van alle energiedragers.

Mooie loopbaan in de techniek

juni 18, 2021 4:14 pm Published by

Hij ging ooit naar de lts, en is sinds vorig jaar maintenance manager. Een mooie loopbaan in de techniek dus, en Leon Oerlemans is daar terecht heel trots op. ‘De techniek is een prachtige sector.’

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik met de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

maart 23, 2021 1:26 pm Published by

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen daardoor direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige panden in hun sector, in plaats van een theoretisch inzicht. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

Eerste woonwijk uit de jaren 70 gaat over op waterstof

maart 8, 2021 1:36 pm Published by

Enexis Groep en woonstichting Groninger Huis starten een uniek project door een jaren 70 woonwijk in Wagenborgen (Groningen) aan te sluiten op een waterstofnetwerk. Van de 40 aangeschreven bewoners in deze wijk hebben bijna alle bewoners inmiddels toegezegd mee te willen doen aan dit project onder de naam WaterstofWijk Wagenborgen. Met dit project wordt aangetoond dat waterstof, naast restwarmte, groen gas en all-electric, één van de oplossingen voor aardgasvrij wonen is.

ACEA, T&E en BEUC: ‘EU moet werk maken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen’

februari 23, 2021 10:07 am Published by

De European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), Transport & Environment (T&E) en de European Consumer Organisation (BEUC) roepen de Europese Unie (EU) op werk te maken van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De organisaties pleiten voor 1 miljoen publieke laadpalen in de EU in 2024 en 3 miljoen stuks in 2029. Ook zouden doelstellingen per EU-lidstaat moeten worden gesteld.

Brede Warmtecoalitie roept op tot breed toegankelijke warmtemarkt

juni 17, 2020 3:42 pm Published by

Een brede warmtecoalitie van bijna 40 partijen heeft een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. In het manifest worden de Kamerleden opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten. In de huidige contouren van de aankomende Warmtewet 2.0 wordt dit volgens de warmtecoalitie onmogelijk gemaakt. Door onder andere de ontwikkeling van open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren kan de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten versneld worden. De Kamerleden Sienot (D66), Van der Lee (Groenlinks), Harbers (VVD), Mulder (CDA) en Dik-Faber (CU) namen het manifest van een afvaardiging van de coalitie in ontvangst.