Categories for Isolatie

Veel meer subsidies voor warmtepompen

februari 2, 2024 11:00 am Published by Leave your thoughts

Particulieren hebben het afgelopen jaar 440 miljoen euro aan subsidie ontvangen voor het implementeren van duurzame maatregelen, zo blijkt uit recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze forse stijging markeert een aanzienlijke toename ten opzichte van het bedrag van 251 miljoen euro dat in 2022 werd toegekend.

Thermografische opname

Thermografie: vijf toepassingen in de bouw

januari 18, 2024 7:03 am Published by Leave your thoughts

Met thermografie, het maken van warmtebeelden door een infraroodcamera, is het mogelijk om contactloos constructiefouten te lokaliseren en zo de kwaliteit van een gebouw op een hoger plan te krijgen. De beelden van een warmtebeeldcamera moeten wel met kennis van zaken geanalyseerd worden. Gebeurt dat, dan zijn warmteverliezen, lekkages (zowel vocht als lucht) en andere afwijkingen heel nauwkeurig vast te stellen.