Categories for Bouwmateriaal (o.a. glas, beton, aluminium)

3 voorbeelden van Open Building

oktober 12, 2023 7:01 am Published by Leave your thoughts

Dankzij Open Building of open bouwen, kan een gebouw na verloop van tijd altijd nog op eenvoudige wijze een andere indeling of bestemming krijgen. Het is toepasbaar op zowel bedrijfspanden als woonruimte, waarbij we ditmaal kijken naar gebouwen met een combinatie van woonruimte en gemeenschappelijke ruimten.

Wat is de MPG van een gebouw en hoe bereken je die?

september 13, 2023 7:46 am Published by Leave your thoughts

Om het belang van duurzaam en circulair bouwen te benadrukken, wordt door de overheid steeds strenger gekeken naar de milieu-impact die de gebruikte bouwmaterialen hebben. Hier wordt de MPG-score voor gebruikt. Dat is niet zomaar een vrijblijvend iets, maar bij veel nieuwbouwprojecten wettelijk verplicht.

Composieten bruggenbouwer vindt nieuwe Noorse investeerders

september 6, 2023 12:46 pm Published by Leave your thoughts

FiberCore Europe, vooraanstaande bouwer van composieten bruggen, kondigt een nieuwe fase aan waarin, na een jarenlange samenwerking, Noorse investeerders nu de meerderheid van de aandelen hebben verworven. FiberCore Europe blijft onverminderd inzetten op het ontwikkelen en realiseren van uiterst innovatieve composieten bruggen.

Sectorbrede afspraken prijsstijgingen en leveringsproblemen

december 13, 2022 7:00 am Published by

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Zij hebben daarmee voldaan aan het verzoek van Minister de Jonge de uitgangspunten uit de "Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden" uit te werken naar een sectorspecifiek handelingskader.